MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Oljehaltig kabel

Oil-containing Cable

Kabel isolerad med t.ex. stenkolstjära eller olja. Blymantlad kabel.

rs_536335_oljehaltig_kabel.png
Färgkod farligt avfall

Farligt avfall

536335

Ja tack oljehaltig kabel

Oljefylld eller oljeimpregnerad kabel.

Nej tack oljehaltig kabel

Kabel med PCB eller asbest isolering

Vad händer med oljehaltig kabel?

Förbränning, materialåtervinning av metall ur askan.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde
annat

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536335
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej