MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Oljeemulsion

Oil emulsion, packed

Oljeemulsion, skärvätska emballerat i dunk, fat eller IBC.

rs_536291_oljeemulsion.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536291

Ladda ner materialblad för Oljeemulsion
536291.pdf

pdf, 39,54 kb

Ja tack oljeemulsion

Mineralbaserade oljeemulsioner/skärvätskor

Nej tack oljeemulsion

Biooljebaserade emulsioner s k miljöemulsioner, lösningsmedel

Vad händer med oljeemulsion?

Oljeemulsion, skärvätska emballerat i dunk, fat eller IBC.

Skyddsutrustning

  • Skyddsutrustning
  • Skyddsglasögon
  • Kemhandskar

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536291
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej