MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Oljeemulsion, tank

Oil emulsion, tank

Materialet avser oljeemulsioner som ofta kallas för skärvätskor och används i stor skala inom mekanisk industri och verkstäder vid plast- och metallbearbetning. Vätskan används för att kyla, smörja och transportera bort spån/flis.

rs_536290_oljeemulsion_tank.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536290

Ja tack oljeemulsion, tank

Klassiska flytande oljebaserade (mineral/syntet) emulsioner.

Nej tack oljeemulsion, tank

Biobaserade s.k. miljöemulsioner. Innehållandes vegetabiliska oljor (majs, raps, soja, solros etc.), Lösningsmedel, PCB, Fasta ämnen.

Vad händer med oljeemulsion, tank?

Vattenfas renas och återförs till recipient. Oljefasen energiutvinns.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Kemhandskar 

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Täck för och skydda ev dagvattenbrunnar. Använd uppsugande absorbent. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536290
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods JA