MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Oljeavfall, fast, emballerat

Oil residues, solid waste, packed

Materialet avser blandade oljeskadade fasta material såsom oljehaltigt spån, Absol, länsar och dunkar. Lösningsmedelsbaserade rester får ej förekomma.

rs_536334_oljeavfall_fast_osorterat.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536334

Ladda ner materialblad för Oljeavfall, fast, emballerat
536334.pdf

pdf, 50,63 kb

Ja tack oljeavfall, fast, emballerat

Dunkar, Trasor, Länsar, Spån, Absol

Nej tack oljeavfall, fast, emballerat

Lösningsmedel, PCB haltig olja

Vad händer med oljeavfall, fast, emballerat?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Materialet sorteras och energiutvinns, neutraliseras eller deponeras.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: PVS eller Kloropen

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536334
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja