MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Olje-, och bränslefilter

Oil- and fuel filters

Materialet avser emballerade uttjänta olje- och bränslefilter. Massiva bildelar och andra maskinkomponenter får ej förekomma.

rs_536333_olje_och_branslefilter.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536333

Ladda ner materialblad för Olje-, och bränslefilter
536333.pdf

pdf, 51,43 kb

Ja tack olje-, och bränslefilter

Oljefilter, Bränslefilter

Nej tack olje-, och bränslefilter

Motorkomponenter, Verktyg, Färgburkar, Aerosoler

Vad händer med olje-, och bränslefilter?

Materialet samlas in och transporteras till specialanläggning som separerar metaller, filterelement och oljor. Metallerna återvinns, filterelementen går till energiutvinning och restoljan återvinns till ny olja.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: PVC eller Kloropen

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536333
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja