Natriumhydroxidlösning

Sodium hydroxide solutions

Natriumhydroxidlösning. Kaliumhydroxid är även tillåtet.

Natriumhydroxidlösning
Natriumhydroxidlösning
Natriumhydroxidlösning
Färgkategori

Surt eller alkaliskt

Materialnummer

478133

Ja tack natriumhydroxidlösning Ja

Oorganiska baser såsom natriumhydroxid

Nej tack natriumhydroxidlösning Nej

Syror, Oxidationsmedel

Vad händer med natriumhydroxidlösning?

Avfallets samlas in neutraliseras.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Handskar

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med Diphoterine, ögonskölj eller vatten, kontakta läkare

Ragn-Sells materialnummer 478133
Farligt avfall Ja
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.