MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Natriumhydroxidlösning

Sodium hydroxide solutions

Natriumhydroxidlösning. Kaliumhydroxid är även tillåtet.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

surt eller alkaliskt

478133

Ladda ner materialblad för Natriumhydroxidlösning
478133.pdf

pdf, 140,21 kb

Ja tack natriumhydroxidlösning

Oorganiska baser såsom natriumhydroxid

Nej tack natriumhydroxidlösning

Syror, Oxidationsmedel

Vad händer med natriumhydroxidlösning?

Avfallets samlas in neutraliseras.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Handskar

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med Diphoterine, ögonskölj eller vatten, kontakta läkare

Ragn-Sells materialnummer 478133
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej