MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lösningsmedel, flytande

Liquid dissolving agents

Materialet avser flytande lösningsmedel i fat, dunk eller annat avsett förvaringskärl, med ett energiinnehåll överstigande 20MJ/kg. Lösningsmedelskontaminerade, fasta material såsom trasor, filter eller dylikt får ej förekomma.

rs_564672_losningsmedel_flyt_emb.png
Färgkod farligt avfall

Lösningsmedel

564672

Ladda ner materialblad för Lösningsmedel, flytande
564672.pdf

pdf, 52,79 kb

Ja tack lösningsmedel, flytande

Aceton, Bensin, Diesel, T-sprit/röd

Nej tack lösningsmedel, flytande

Halogener (Klor, Brom, Fluor), Vatten, Fasta ämnen såsom trasor, Filter, Dukar mm. Färg, lack, lim, härdare.

Vad händer med lösningsmedel, flytande?

Lösningsmedel kontrolleras, provtas och kvalitetssäkras. Därefter skickas den vidare för energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Andningsskydd: AX-filter

Handsskydd: Nitrilgummi, Butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564672
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej