MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lösningsmedel, fast, emballerat

Organic solvents, solid waste

Materialet avser fast material, dvs ej pumpbart avfall som är lösningsmedelsbaserat eller kontaminerat av lösningsmedel, såsom filter, trasor, trassel.

rs_564674_losningsmedel_fast_emb.png
Färgkod farligt avfall

Lösningsmedel

564674

Ladda ner materialblad för Lösningsmedel, fast, emballerat
564674.pdf

pdf, 51,72 kb

Ja tack lösningsmedel, fast, emballerat

Filter, Trasor

Nej tack lösningsmedel, fast, emballerat

Klorerade och halogenerade lösningsmedel, Metallföremål, Pinnar

Vad händer med lösningsmedel, fast, emballerat?

Materialet och plastförpackningen genererar energi. Metallförpackningar materialåtervinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Andningsskydd: AX-filter

Handsskydd: Nitrilgummi, Butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564674
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej