MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lim, lösningsmedeldbaserat flytande

Liquid glue, non water based

Materialet avser alla typer av pumpbara, lösningsmedelsbaserade limmer förutom de som innehåller isocyanater. Inga härdare får förekomma.

rs_574301_lim_lm_flyt.png
Färgkod farligt avfall

Lim

574301

Ladda ner materialblad för Lim, lösningsmedeldbaserat flytande
574301.pdf

pdf, 51,03 kb

Ja tack lim, lösningsmedeldbaserat flytande

Flytande lim

Nej tack lim, lösningsmedeldbaserat flytande

Härdat lim, Härdare, Isocyanater Pinnar, Trasor, Emballage, Klorerat och halogenerat lösningsmedel

Vad händer med lim, lösningsmedeldbaserat flytande?

Materialet energiutvinns. Metallen i förpackningar materialåtervinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Andningsskydd: AX-filter

Handsskydd: Nitrilgummi, Butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 574301
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej