MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lim, lösningsmedel, fast

Solid Glue, dissolving agents

Materialet avser fast, ej pumpbart lösningsmedelsbaserat lim eller limavfall i småförpackningar. Flytande limrester får ej förekomma.

rs_574300_lim_lm_fast.png
Färgkod farligt avfall

Lim

574300

Ladda ner materialblad för Lim, lösningsmedel, fast
574300.pdf

pdf, 52,17 kb

Ja tack lim, lösningsmedel, fast

  • Limrester, Flaskor, Burkar, Tuber

Nej tack lim, lösningsmedel, fast

Lim innehållande isocyanater, Flytande lim

Vad händer med lim, lösningsmedel, fast?

Materialet energiutvinns. Metallen i förpackningar materialåtervinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Andningsskydd: AX-filter

Handsskydd: Nitrilgummi, Butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 574300
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej