Lågkalori, värmevärde <20MJ/kg, emb.

Low-calorific, calorific value <20 MJ/kg, packed

Materialet avser lösningsmedel med ett högt innehåll av vatten (>25%).

Lågkalori, värmevärde <20MJ/kg, emb.
Lågkalori, värmevärde <20MJ/kg, emb.
Lågkalori, värmevärde <20MJ/kg, emb.
Färgkategori

Lösningsmedel

Materialnummer

564677

Ja tack lågkalori, värmevärde <20mj/kg, emb. Ja

Flytande lösningsmedelsslask med högt vatteninnehåll, vanligen överstigande ca 25% vatten, med ett energiinnehåll <20MJ/kg. Kan innehålla brandfarliga och giftiga ämnen i utspädd form.

Nej tack lågkalori, värmevärde <20mj/kg, emb. Nej

Halogenerade lösningsmedel (t.ex. Klor, Brom, Fluor), Tungmetaller, Fasta ämnen.

Vad händer med lågkalori, värmevärde <20mj/kg, emb.?

Energiåtervinning

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon 
Kemhandskar 

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Täck för och skydda ev dagvattenbrunnar. Använd uppsugande absorbent. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564677
Farligt avfall Ja
ADR/Farligt gods NEJ
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.