MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Kvicksilverinstrument, termometrar

Instruments containing mercury, thermometers

Materialet avser instrument med kvicksilver, exempelvis termometrar och nivåbrytare. I detta material får ej förekomma metalliskt kvicksilver. ADR klassning beror på hur mycket kvicksilver instrumenten innehåller.

rs_454120_kvicksilverinstrument_termometrar.png
Färgkod farligt avfall

Kvicksilverhaltig

454120

Ladda ner materialblad för Kvicksilverinstrument, termometrar
454120.pdf

pdf, 54,07 kb

Ja tack kvicksilverinstrument, termometrar

Termometrar, Nivåbrytare, Nivåkontroller, Barometrar, Blodtrycksmätare

Nej tack kvicksilverinstrument, termometrar

Lysrör, Lågenergilampor, Kemikalier innehållande kvicksilver.

Vad händer med kvicksilverinstrument, termometrar?

Materialet samlas in och transporteras i specialemballage till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Materialet saneras, stabiliseras och förvaras på säker deponi.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: nitrilhandskar

Vid spill, andningsskydd med filter förkvicksilver-ångor Hg-P3.

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark. Ta upp med skyddsutrustning; kvicksilvertång, tejp. Dammsug inte upp kvicksilverrester! Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 454120
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja