MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Kvicksilver, metallisk

Mercury, metallic

Kvicksilver i metallisk form.

rs_454140_kvicksilver_metalliskt.png
Färgkod farligt avfall

Farligt avfall

454140

Ja tack kvicksilver, metallisk

Metalliskt kvicksilver i behållare

Nej tack kvicksilver, metallisk

Salter, Instrument, Komponenter innehållandes kvicksilver

Vad händer med kvicksilver, metallisk?

Omhändertas enligt EUs kvicksilverförordning (2017/852), bergförvaring.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon 
Andningsmask 
Kemhandskar 
Förkläde 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 454140
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej