Koldioxid mindre patroner

Carbon dioxid, small cartidges

Patroner med koldioxid eller kolsyra av engångstyp tex. Soda stream eller liknande.

rs_113214_koldioxid_mindre_patroner.png
rs_mtrl_farligt-avfall.png

Gaser

113214

Ja tack koldioxid mindre patroner

Patroner med koldioxid eller kolsyra.

Nej tack koldioxid mindre patroner

Inga andra gaser, större flaskor innehållande kolsyra eller aerosoler.

Vad händer med koldioxid mindre patroner?

Patronerna töms på gas och går sedan till metallåtervinning eller återanvändning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 113214
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej