Hydraulslang med olja

Hydraulic hoses

Materialet avser uttjänta hydraulslangar som är förorenade med olja. Slangarna skall vara tömda på överflödsolja och kapade. Eventuella metallkopplingar och andra beslag skall avlägsnas.

Hydraulslang med olja
Hydraulslang med olja
Hydraulslang med olja
Färgkategori

Lösningsmedel

Materialnummer

536332

Ja tack hydraulslang med olja Ja

Hydraulslang

Nej tack hydraulslang med olja Nej

Kopplingar, Beslag

Vad händer med hydraulslang med olja?

Materialet samlas in och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536332
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.