MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Hydraulslang med olja

Hydraulic hoses

Materialet avser uttjänta hydraulslangar som är förorenade med olja. Slangarna skall vara tömda på överflödsolja och kapade. Eventuella metallkopplingar och andra beslag skall avlägsnas.

rs_536332_hydaulslang_med_olja.png
Färgkod farligt avfall

Oljor

536332

Ladda ner materialblad för Hydraulslang med olja
536332.pdf

pdf, 50,01 kb

Ja tack hydraulslang med olja

Hydraulslang

Nej tack hydraulslang med olja

Kopplingar, Beslag

Vad händer med hydraulslang med olja?

Materialet samlas in och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 536332
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja