Gasol, tunnväggiga engångs

Singel-use LPG and propane bottles, lighters and refills

Tunnväggiga gasolflaskor av engångstyp som används till camping kök drivgaspatroner till spikpistoler m.m. samt tändare och tändarrefillflaskor.

Gasolbehållare, engångstyp tunnväggiga
Färgkod farligt avfall

Gaser

113207

Ja tack gasol, tunnväggiga engångs

Engångs tunnväggiga gasol och propanflaskor, drivgaspatroner, tändare och refillers aerosoler.

Nej tack gasol, tunnväggiga engångs

Inga andra gasflaskor, övriga aerosoler samt annat främmande material.

Vad händer med gasol, tunnväggiga engångs?

Materialet samlas in för omhändertagande och energiutvinning i högtemperaturugn samt materialåtervinning av metall ur slaggrester.

Ragn-Sells materialnummer 113207
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej