MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Flytande färg, vattenbas, emballerad 9 ADR

Liquid Paint, water-based, Hazardous waste Class 9 ADR

Materialet avser pumpbar vattenbaserad färg innehållande miljöstörande ämnen (klass 9 ADR). Latexfärg, silikonbaserad färg, ridåvatten från sprutboxar får förekomma. Emballage eller fasta material får ej förekomma. Materialet skall förvaras i fat eller IBC:er. Färgen skall hålla pH 3,1-11.

rs_543076_farg_vbas_flyt_emb_fa_adr9.png
Färgkod farligt avfall

Färg

543076

Ladda ner materialblad för Flytande färg, vattenbas, emballerad 9 ADR
543076.pdf

pdf, 53,74 kb

Ja tack flytande färg, vattenbas, emballerad 9 adr

Färger, Ridåvatten, Latexfärg

Nej tack flytande färg, vattenbas, emballerad 9 adr

Pinnar, Trasor, Burkar

Vad händer med flytande färg, vattenbas, emballerad 9 adr?

Materialet transporteras till anläggning för separering av vatten och färgrester. Vattnet renas och slamresterna återvinns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 543076
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja