Färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad

Paint, dissolving agents, solid waste

Materialet avser lösningsmedelsbaserade, halvtorkade eller torra färg- och lackrester i styckegods som kartong, fat, burkar eller dunkar. Burkar mm får förekomma. Med fast och pastös menas att det inte går att måla med den. Linoljekontaminerade färgrester skall behandlas på speciellt sätt. Vid osäkerhet kontakta kemist. För att avfallet skall klassas som ej ADR måste den vara helt genomhärdad.

Färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad
Färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad
Färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad
Färgkategori

Färg

Materialnummer

543043

Ja tack färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad Ja

Färgrester, Lackrester, Burkar, Trasor, Penslar, Färgfilter

Nej tack färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad Nej

Lim, Lösningsmedel, Härdare, Olja

Vad händer med färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad?

Materialet samlas in och går till särskild anläggning med tillstånd för hantering av farligt avfall. Där sorteras avfallet och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, Viton

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 543043
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.