MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad

Paint, dissolving agents, solid waste

Materialet avser lösningsmedelsbaserade, halvtorkade eller torra färg- och lackrester i styckegods som kartong, fat, burkar eller dunkar. Burkar mm får förekomma. Med fast och pastös menas att det inte går att måla med den. Linoljekontaminerade färgrester skall behandlas på speciellt sätt. Vid osäkerhet kontakta kemist. För att avfallet skall klassas som ej ADR måste den vara helt genomhärdad.

rs_543043_farg_losningsmedel_fast_emballerad.png
Färgkod farligt avfall

Färg

543043

Ladda ner materialblad för Färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad
543043.pdf

pdf, 52,89 kb

Ja tack färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad

Färgrester, Lackrester, Burkar, Trasor, Penslar, Färgfilter

Nej tack färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad

Lim, Lösningsmedel, Härdare, Olja

Vad händer med färgburkar, lösningmedel, fast, emballerad?

Materialet samlas in och går till särskild anläggning med tillstånd för hantering av farligt avfall. Där sorteras avfallet och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, Viton

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 543043
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja