MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Cytostatika / Antibiotika

Chemotherapy waste

Materialet avser tömda flaskor och infusionspåsar som innehållit cytostatika. Fasta eller flytande cytotoxiska läkemedelsrester får förekomma. Övrig kontaminerat material med ämnen enligt rubriken, såsom exempelvis; handskar, ärmskydd, munskydd, tvättlappar, blöjor med urin och andra utsöndringar, pappers och bomullstussar samt kompresser får också förekomma. Allt skärande och stickande som varit i kontakt med cytotoxiskt avfall hanteras som som stickande/skärande, smittförande avfall. Vid transport av cytotoxiskt läkemedelsavfall är avfallet klassificerat som farligt gods.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Riskavfall och läkemedel

617610

Ja tack cytostatika / antibiotika

Cytostatika, cellgifter, infusionspåsar, material som varit i kontakt med cytostatika eller kroppsutsöndringar vid cytostatikabehandling.

Nej tack cytostatika / antibiotika

Alla andra läkemedel, kanyler, lansetter

Vad händer med cytostatika / antibiotika?

Materialet samlas in och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskar av Butylgummi eller PVC

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning, Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 617610
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej