MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Cyanidhaltigt, fasta

Cyanide contaminated, solid waste

Materialet avser fasta salter och slam som innehåller cyanider. Materialet avser även bottenrester från ytbehandlingsbad såsom t ex zinkcyanid och natriumcyanid. Materialet får inte komma i kontakt med syror då den dödligt giftiga gasen vätecyanid bildas.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Cyanidhaltigt

482200

Ladda ner materialblad för Cyanidhaltigt, fasta
482200.pdf

pdf, 50,35 kb

Ja tack cyanidhaltigt, fasta

Zinkcyanid, Natriumcyanid, Cyanidsalter, Förorenat slam

Nej tack cyanidhaltigt, fasta

Syror, Sura lösningar

Vad händer med cyanidhaltigt, fasta?

Materialet transporteras till anläggning med specialtillstånd där gifterna högtemperaturförbränns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi

Andningsskydd: B-filter

Första hjälpen

Antidot: Amylnitrit, Hydroxycobalamin På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 482200
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja