Cyanidhaltigt, fasta

Cyanide contaminated, solid waste

Materialet avser fasta salter och slam som innehåller cyanider. Materialet avser även bottenrester från ytbehandlingsbad såsom t ex zinkcyanid och natriumcyanid. Materialet får inte komma i kontakt med syror då den dödligt giftiga gasen vätecyanid bildas.

Cyanidhaltigt, fasta
Cyanidhaltigt, fasta
Cyanidhaltigt, fasta
Färgkategori

Cyanidhaltigt

Materialnummer

482200

Ja tack cyanidhaltigt, fasta Ja

Zinkcyanid, Natriumcyanid, Cyanidsalter, Förorenat slam

Nej tack cyanidhaltigt, fasta Nej

Syror, Sura lösningar

Vad händer med cyanidhaltigt, fasta?

Materialet transporteras till anläggning med specialtillstånd där gifterna högtemperaturförbränns.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
Handsskydd: Nitrilgummi
Andningsskydd: B-filter

Första hjälpen

Antidot: Amylnitrit, Hydroxycobalamin På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 482200
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.