MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bromsvätska

Brake fluid

Materialet avser bromsvätska till fordon och följande typer DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5 och DOT 5.1.

rs_564690_bromsvatska.png
Färgkod farligt avfall

Lösningsmedel

564690

Ja tack bromsvätska

Alla sorters bromsvätska.

Nej tack bromsvätska

Lösningsmedel, Bensin, Diesel, Olja i alla former samt andra förekommande vätskor.

Vad händer med bromsvätska?

Bromsvätskan regenereras genom indunstning där baskemikalierna sedan säljs till nyproduktion av bromsvätska och blir därmed ett Cirkulärt material. Övriga avskilda vätskor såsom vatten renas och återgår i kretsloppet, övriga rester behandlas genom energiutvinning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564690
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja