Blybatterier, syra

Lead acid batteries

Materialet avser bilbatterier och andra sorter av större batterier såsom moped-, MC-, truck- och lastbilsbatterier. I detta material får ej nickel-järn (NiFe) batterier förekomma då dessa innehåller alkalisk elektrolyt vilket medför risk för brand. Vid osäkerhet kontakta Ragn-Sells då felsortering kan medföra stora kostnader och i värsta fall explosion.

Blybatterier, syra
Blybatterier, syra
Blybatterier, syra
Färgkategori

Batterier

Materialnummer

301352

Ja tack blybatterier, syra Ja

Bil-, MC-, Moped-, Truck- och Lastbilsbatterier

Nej tack blybatterier, syra Nej

Alkaliska batterier, Småbatterier, NiCd, NiFe, Litiumbatterier, Kvicksilverbatterier

Vad händer med blybatterier, syra?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Blyet återvinns och resterande material destrueras eller återvinns.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Kemhandskar

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 301352
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.