MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blybatterier, syra

Lead acid batteries

Materialet avser bilbatterier och andra sorter av större batterier såsom moped-, MC-, truck- och lastbilsbatterier. I detta material får ej nickel-järn (NiFe) batterier förekomma då dessa innehåller alkalisk elektrolyt vilket medför risk för brand. Vid osäkerhet kontakta Ragn-Sells AB då felsortering kan medföra stora kostnader och i värsta fall explosion.

rs_301352_blybatterier_syra.png
Färgkod farligt avfall

Batterier

301352

Ladda ner materialblad för Blybatterier, syra
301352.pdf

pdf, 51,35 kb

Ja tack blybatterier, syra

Bil-, MC-, Moped-, Truck- och Lastbilsbatterier

Nej tack blybatterier, syra

Alkaliska batterier, Småbatterier, NiCd, NiFe, Litiumbatterier, Kvicksilverbatterier

Vad händer med blybatterier, syra?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Blyet återvinns och resterande material destrueras eller återvinns.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Kemhandskar

Första hjälpen

På huden: Skölj först med Diphoterine. Tvätta med tvål och vatten. I ögonen: Skölj först med Diphoterine sedan med ögonskölj eller vatten.

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 301352
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja