MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blybatterier stationära

Lead batteries stationary

Stationära batterier med gel och syra, får inte blandas med NiFe batterier som innehåller lut (Kaliumhydroxid).

rs_301352_blybatterier_syra.png
Färgkod farligt avfall

Batterier

301350

Ladda ner materialblad för Blybatterier stationära
301350.pdf

pdf, 39,09 kb

Ja tack blybatterier stationära

Slutna underhållsfria blybatterier

Nej tack blybatterier stationära

Bly/syra batterier till fordon, Småbatterier, NiCd batterier, NiFe batterier, Litium batterier, Alkaliska batterier eller annan elektronisk utrustning

Vad händer med blybatterier stationära?

Blybatterier materialåtervinns genom att bly separeras från övriga material i batteriets konstruktion. Plasten går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Kemhandskar

Skyddskläder

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Samla upp ev. elektrolyt med ett oorganiskt absorptionsmedel och lägg i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 301350
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja