MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Biologiskt riskavfall ABP Kat 1

Hazardous biological waste, ABP Cat. 1

Kategori 1 material enligt ABP (Animaliska biproduktsförordningen).

rs_617613_biologiskt_riskavfall_abp1.png
Färgkod farligt avfall

Riskavfall och läkemedel

617613

Ja tack biologiskt riskavfall abp kat 1

Smittförande veterinäravfall, Utdömda djur, Annat kategori 1 material enligt ABP, Utdömda djur och slaktavfall med misstänkt smitta, Smittade livsmedel samt livsmedel från tredjelandstrafik.

Nej tack biologiskt riskavfall abp kat 1

Allt annat avfall

Vad händer med biologiskt riskavfall abp kat 1?

Går till destruktionsförbränning i godkänd anläggning

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för smittförande avfall. Desinficera ytor som materialet kommit i kontakt med.

Ragn-Sells materialnummer 617613
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej