MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bensin

Petrol

Bensin och bensinslam.

Piktogram Bensin
Färgkod Farligt avfall

Farligt avfall

564621

Ladda ner materialblad för Bensin
Bensin

PDF

Ja tack bensin

Bensin, Bensinslam, Rester från tankrengöring.

Nej tack bensin

Andra lösningsmedel

Vad händer med bensin?

Energiutvinning/destruktion.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon 
Andningsmask 
Kemhandskar 
Förkläde 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564621
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej