MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bekämpningsmedel flytande, ej Hg

Pesticides, liquid, not Hg

Bekämpningsmedel i flytande form t ex insektsgift, snigelmedel, växtgifter samt råttgift

Bekämpningsmedel flytande
Färgkod farligt avfall

Bekämpningsmedel

411551

Ja tack bekämpningsmedel flytande, ej hg

Flytande bekämpningsmedel

Nej tack bekämpningsmedel flytande, ej hg

Fast bekämpningsmedel, bekämpningsmedel innehållande kvicksilver, klorex

Vad händer med bekämpningsmedel flytande, ej hg?

Bekämpningsmedel omhändertas och energiutvinns i högtemperaturugn.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 411551
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej