MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Batterier, litium

Batteries, Lithium

Materialet avser batterier innehållande litium.

rs_301413_batterier_litium.png
Färgkod farligt avfall

Farligt avfall

301413

Ja tack batterier, litium

Laddningsbara batterier av varierande storlek innehållande litium

Nej tack batterier, litium

Andra batterityper eller kritiskt skadade batterier

Vad händer med batterier, litium?

Metaller materialåtervinns.

Ragn-Sells materialnummer 301413
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA