MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Batterier, blandat

Batteries, mixed

Materialet avser alla förekommande, mindre batterityper. Observera att litiumjonbatterier överstigande en vikt av 500 gram får ej sorteras bland småbatterier då brandrisk föreligger. Kontakta Ragn-Sells om du är osäker.

rs_301416_smabatterier_blandat.png
Färgkod farligt avfall

Batterier

301416

Ladda ner materialblad för Batterier, blandat
301416.pdf

pdf, 50,89 kb

Ja tack batterier, blandat

Bly, Nickel, Nickelkadmium, Brunsten, Kvicksilver

Nej tack batterier, blandat

Vätskefyllda batterier, Litiumjonbatterier över 500 gram

Vad händer med batterier, blandat?

Utvunnet material går till blybatteriproducenter och till andra producenter som använder bly. Batterier som innehåller nickel/kadmium återvinns. Kadmium blir till nya batterier och utvunnet nickel används inom stålindustrin. Litiumbatterier tas omhand där man kan återanvända kobolt, till exempel som tillsats i stålindustrin. Batterier med kvicksilver skickas till upparbetning och säker slutförvaring.

Ragn-Sells materialnummer 301416
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja