MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Asbest, bunden, emballerad

Asbestos

Asbest har använts som brandskydd i bl.a. stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum och andra lokaler av många slag. Som värmeisolering har asbest installerats i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. OBS! Asbest ska alltid levereras inplastat, gäller även i täckta behållare.

rs_215702_asbest.png
Färgkod farligt avfall

Mineraliskt

215702

Ja tack asbest, bunden, emballerad

Takpannor, Fasadplattor, Eternit, Rivningsmaterial med bunden asbest, Emballerad i fat/kartong/plast eller i Storsäck med innerliner vid manuell hantering

Nej tack asbest, bunden, emballerad

Ej emballerade asbestmaterial, Dammande avfall

Vad händer med asbest, bunden, emballerad?

Avfallets samlas in och deponeras på anläggning med särskilt tillstånd.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Kemhandskar

Skyddsmask

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med Diphoterine, ögonskölj eller vatten, kontakta läkare

Ragn-Sells materialnummer 215702
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej