MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Alkalisk avfettning, emballerad

Alkaline degreasing, packed

Materialet alkaliskt avfettningsbad med pH överstigande 10, uppstår ofta vid ytbehandlingar.

rs_478221_alkalisk_avfettning.png
Färgkod farligt avfall

Surt eller alkalist

478221

Ja tack alkalisk avfettning, emballerad

Alkalisk avfettningsbad med pH >10, kan innehålla tungmetaller i emballage.

Nej tack alkalisk avfettning, emballerad

Cyanider, Fasta föremål

Vad händer med alkalisk avfettning, emballerad?

Farliga ämnen oskadliggörs/destrueras.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon 
Handskar 

Första hjälpen

På huden: Tvätta genast med tvål och skölj med rikligt med vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med tillgänglig absorbent. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 478221
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA