MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aerosoler, isocyanater

Aerosol, isocyanates

Materialet avser lim och fogmassa innehållande isocyanater i aerosolform. Inga brandfarliga aerosoler eller aerosoler innehållande bekämpningsmedel får förekomma.

Aerosoler, brandfarliga, piktogram
Färgkod farligt avfall

Aerosoler

101011

Ladda ner materialblad för Aerosoler, isocyanater
101011.pdf

pdf, 44,39 kb

Ja tack aerosoler, isocyanater

Fogskum innehållande isocyanater, Byggskum, Polyuretanskum

Nej tack aerosoler, isocyanater

Aerosoler innehållande färg, smörjmedel, lack eller bekämpningsmedel, Fogskum fritt från isocyanat

Vad händer med aerosoler, isocyanater?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Metallerna återvinns och kvarvarande rester går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, butylgummi

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj först med Diphoterine, sedan med vatten, kontakta läkare.

Ragn-Sells materialnummer 101011
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja