Aerosoler, brandfarliga

Aerosol, flammable

Materialet avser aerosoler innehållande färg, lim och lack, hårspray, smörjmedel och liknande. Inga aerosoler innehållande bekämpningsmedel eller isocyanater får förekomma.

Aerosoler, brandfarliga
Aerosoler, brandfarliga
Aerosoler, brandfarliga
Färgkategori

Färgkod Farligt avfall

Materialnummer

101010

Ja tack aerosoler, brandfarliga Ja

Spraylim, Spraylack, Hårspray, Smörjmedel, Rostlösare

Nej tack aerosoler, brandfarliga Nej

Aerosoler innehållande isocyanater eller bekämpningsmedel, Tändare, Engångsbehållare för gas, Refiller för butangas, Gasolbehållare

Vad händer med aerosoler, brandfarliga?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Metallerna återvinns och kvarvarande drivmedel och rester går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
Handsskydd: Nitrilgummi, butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.

Ragn-Sells materialnummer 101010
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.