MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aerosoler, brandfarliga

Aerosol, flammable

Materialet avser aerosoler innehållande färg, lim och lack, hårspray, smörjmedel och liknande. Inga aerosoler innehållande bekämpningsmedel eller isocyanater får förekomma.

Aerosoler, brandfarliga, piktogram
Färgkod farligt avfall

Aerosoler

101010

Ja tack aerosoler, brandfarliga

Spraylim, Spraylack, Hårspray, Smörjmedel, Rostlösare

Nej tack aerosoler, brandfarliga

Aerosoler innehållande isocyanater eller bekämpningsmedel, Tändare, Engångsbehållare för gas, Refiller för butangas, Gasolbehållare

Vad händer med aerosoler, brandfarliga?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Metallerna återvinns och kvarvarande drivmedel och rester går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj först med Diphoterine, sedan med vatten, kontakta läkare.

Vid spill på mark

Vid spill på mark

Ragn-Sells materialnummer 101010
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja