MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aerosoler, bekämpningsmedel

Aerosol containing pesticides

Materialet avser aerosoler innehållande bekämpningsmedel som exempelvis insektsmedel. Inga aerosoler innehållande färg eller isocyanater får förekomma.

rs_101000_aerosoler.png
Färgkod farligt avfall

Aerosoler

101000

Ladda ner materialblad för Aerosoler, bekämpningsmedel
101000.pdf

pdf, 53,38 kb

Ja tack aerosoler, bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Nej tack aerosoler, bekämpningsmedel

Aerosoler innehållande färg, smörjmedel, lack eller isocyanater.

Vad händer med aerosoler, bekämpningsmedel?

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Gifterna destrueras och övrigt restmaterial går till energiutvinning eller återvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm

Handsskydd: Nitrilgummi, butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.

Ragn-Sells materialnummer 101000
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja