Laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat

Laboratory waste, solid, chemically contaminated

Fast material som varit i kontakt med kemikalier.

Laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat
Laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat
Laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat
Färgkategori

Kvicksilverhaltig

Materialnummer

433813

Ja tack laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat Ja

Kemikaliekontaminerade material, Torkdukar, Engångshandskar, Underlagsdukar, Vialer, Provrör, Kemikalieburkar

Nej tack laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat Nej

Kvicksilver, Cyanid, Smittförande

Vad händer med laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat?

Materialet samlas in och förbränns/energiutvinnes

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask 
Kemhandskar 
Förkläde 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 433813
Farligt avfall Ja
ADR/Farligt gods NEJ
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.