MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat

Laboratory waste, solid, chemically contaminated

Fast material som varit i kontakt med kemikalier.

rs_433813_laboratorieavfall_2.png
Färgkod farligt avfall

Farligt avfall

433813

Ja tack laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat

Kemikaliekontaminerade material, Torkdukar, Engångshandskar, Underlagsdukar, Vialer, Provrör, Kemikalieburkar

Nej tack laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat

Kvicksilver, Cyanid, Smittförande

Vad händer med laboratorieavfall, fast, kemikaliekontaminerat?

Materialet samlas in och förbränns/energiutvinnes

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask 
Kemhandskar 
Förkläde 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 433813
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej