MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lim, vattenbaserad, flytande, emballerad

Liquid glue, water-based

Materialet avser alla typer av vattenbaserat lim i pumpbar form med pH 4-10.

rs_574352_lim_vbas_flyt_emb.png
Färgkod lim och vattenbaserad

Lim

574352

Ja tack lim, vattenbaserad, flytande, emballerad

Flytande lim

Nej tack lim, vattenbaserad, flytande, emballerad

Pinnar, Trasor, Burkar, Organiska lösningsmedel

Vad händer med lim, vattenbaserad, flytande, emballerad?

Materialet transporteras till anläggning för destruktion.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: Nitrilgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Ragn-Sells materialnummer 574352
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej