MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Färgburkar, vattenbaserad

Paint cans aqueous

Materialet avser vattenbaserad färg i burk utan tillsatser av farligt ämne såsom bekämpningsmedel. Lösningsmedelsbaserad färg eller rostskyddsfärg får ej förekomma. Om vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg blandas, betraktas det som lösningsmedelsbaserad färg. Om vanlig vattenbaserad färg blandas med vattenbaserad färg innehållande farliga ämnen, exempelvis bekämpningsmedel betraktas det som farligt avfall.

rs_543072_fargburkar_vattenbaserad_ifa.png
Färgkod färg

Färg

543072

Ja tack färgburkar, vattenbaserad

Vattenbaserad färg i burk utan bekämpningsmedel

Nej tack färgburkar, vattenbaserad

Lösningsmedelsbaserad färg, Vattenbaserad färg med tillsats av farligt ämne som bekämpningsmedel.

Vad händer med färgburkar, vattenbaserad?

Materialet går till energiåtervinning.

Ragn-Sells materialnummer 543072
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej