MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Färg och lim

Till denna kategori hör vattenbaserade rester av färg och lim, flytande eller fast, med eller utan emballage. Observera att många material inom avfallskategorin färg och lim klassas som Farligt Avfall. 

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanförLDPE Plastförpackningar avfall