MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lysrör

Flourescent tubes

Materialet avser lysrör. Lysrören skall vara hela. Neonlysrör, armaturer eller annan elektronik får ej förekomma.

rs_324470_lysror.png
Färgkod elektronik och ljuskällor

Ljuskällor

324470

Ladda ner materialblad för Lysrör
324470.pdf

pdf, 49,48 kb

Ja tack lysrör

Lysrör

Nej tack lysrör

Neonlysrör, Glödlampor, Lågenergilampor, LED, Halogenlampor, Trasiga lysrör, Armaturer, Elektronik

Vad händer med lysrör?

Lysrör samlas in och transporteras till återvinningsanläggning. På denna anläggning finns slutna processer där lyspulvret innehållande kvicksilver kan frigöras och bindas för att återanvändas vid nytillverkning av lysrör/lågenergilampor. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare. Metall och elektronikavfall går till materialåtervinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: Nitrilgummi

Övrigt

Vid spill på mark: Lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver vilket gör att man ska vara extra försiktig om de går sönder! Om de går sönder kommer kvicksilverångor ut i luften. Om ventilationen är otillräcklig ska andningsskydd med filter för kvicksilverångor Hg-P3 användas.

Ragn-Sells materialnummer 324470
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej