MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Ljuskällor

Light sources, mixed

Materialet avser en blandning av glödlampor, lysrör och lågenergilampor exempelvis LED och Halogen. Samtliga ljuskällor skall vara hela. Armaturer eller andra komponenter får ej förekomma.

rs_324402_ljuskallor.png
Färgkod elektronik och ljuskällor

Ljuskällor

324402

Ladda ner materialblad för Ljuskällor
324402.pdf

pdf, 49,25 kb

Ja tack ljuskällor

Glödlampor, Lågenergilampor, LED, Halogen, Lysrör

Nej tack ljuskällor

Elektronik, Farligt avfall, Flytande avfall, Trasiga ljuskällor

Vad händer med ljuskällor?

Ljuskällorna samlas in och transporteras till återvin-ningsanläggning och sorteras ut. På denna anläggning finns slutna processer där lyspulvret innehållande kvicksilver kan frigöras och bindas för att återanvändas vid nytillverkning av lysrör/lågenergilampor. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare. Metall och elektronik-avfall går till materialåtervinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon elleransiktsskärm (visir)

Handskydd: Nitrilgummi

Övrigt

Vid spill på mark: Lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver vilket gör att man ska vara extra försiktig om de går sönder! Om de går sönder kommer kvicksilverångor ut i luften. Om ventilationen är otillräcklig ska andningsskydd med filter för kvicksilverångor Hg-P3 användas.

Ragn-Sells materialnummer 324402
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej