MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lågenergilampor

Low energy bulbs

Detta material avser lågenergilampor, kvicksilverlampor, natriumlampor och vägbelysning. Samtliga ljuskällor skall vara hela. Glödlampor och lysrör får ej förekomma.

rs_324401_lagenergilampor.png
Färgkod elektronik och ljuskällor

Ljuskällor

324401

Ladda ner materialblad för Lågenergilampor
324401.pdf

pdf, 43,63 kb

Ja tack lågenergilampor

Lågenergilampor, Kvicksilverlampor, Natriumlampor

Nej tack lågenergilampor

Glödlampor, Lysrör

Vad händer med lågenergilampor?

Ljuskällorna samlas in och transporteras till återvin-ningsanläggning. På denna anläggning finns slutna processer där lyspulvret innehållande kvicksilver kan frigöras och bindas för att återanvändas vid nytillverk-ning av lysrör/långenergilampor. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare. Metall och elektronikavfall går till materialåtervinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: Nitrilgummi

Övrigt

Vid spill på mark: Om lamporna går sönder kommer kvicksilverångor ut i luften. Om ventilationen är otillräcklig ska andnings-skydd med filter för kvicksilverångor Hg-P3 användas.

Ragn-Sells materialnummer 324401
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej