Lågenergilampor

Low energy bulbs

Detta material avser lågenergilampor, kvicksilverlampor, natriumlampor och vägbelysning. Samtliga ljuskällor skall vara hela. Glödlampor och lysrör får ej förekomma.

Lågenergilampor
Lågenergilampor
Färgkod Elektronik
Färgkategori

Elektronik

Materialnummer

324401

Ja tack lågenergilampor Ja

Lågenergilampor, Kvicksilverlampor, Natriumlampor

Nej tack lågenergilampor Nej

Glödlampor, Lysrör

Vad händer med lågenergilampor?

Ljuskällorna samlas in och transporteras till återvinningsanläggning. På denna anläggning finns slutna processer där lyspulvret innehållande kvicksilver kan frigöras och bindas för att återanvändas vid nytillverkning av lysrör/lågenergilampor. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare. Metall och elektronikavfall går till materialåtervinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
Handskydd: Nitrilgummi

Övrigt

Vid spill på mark: Om lamporna går sönder kommer kvicksilverångor ut i luften. Om ventilationen är otillräcklig ska andnings-skydd med filter för kvicksilverångor Hg-P3 användas.

Ragn-Sells materialnummer 324401
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.