MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Kylmöbler, hushåll

Refrigeration appliances, household

Kylar och frysar för hushållsbruk innehållande freon.

rs_312551-Kylmobler-hushall.png
Färgkod elektronik

Elektronik

312551

Ja tack kylmöbler, hushåll

Apparater med freon, Hushållskylar, Hushållsfrysar

Nej tack kylmöbler, hushåll

Kommersiella frysar och kylar, Snuskylar, Glassboxar

Vad händer med kylmöbler, hushåll?

Tömning och omhändertagande av freon, fragmentering och återvinning av metaller.

Ragn-Sells materialnummer 312551
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej