MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Glödlampor

Light bulbs

Materialet avser endast glödlampor med glödtråd. Samtliga ljuskällor skall vara hela. Armaturer, lågenergilampor, lysrör eller andra komponenter får ej förekomma.

rs_324400_glodlampor.png
Färgkod elektronik och ljuskällor

Ljuskällor

324400

Ladda ner materialblad för Glödlampor
324400.pdf

pdf, 43,20 kb

Ja tack glödlampor

Glödlampor

Nej tack glödlampor

Lågenergilampor, LED, Halogen, Lysrör

Vad händer med glödlampor?

Avfallet samlas in och körs till en förbehandlingsan-läggning som demonterar (förbehandlar) produkterna efter gällande lagstiftningar. Farliga ämnen oskadlig-görs, metaller, plast, glas, m.m. skickas till material- eller energiåtervinning. Målet är att i slutet på kedjan nå en hög materialåtervinning som kommer till godo i nyproduktion.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butyl-eller nitrilgummi

Förkläde

Ragn-Sells materialnummer 324400
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej