MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Elektronik och ljuskällor

Ragn-Sells har lång erfarenhet av insamling och återvinning av elektronik. Vi ser till så att omhändertagandet av den uttjänta elektroniken sker på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt. Värde i form av metaller och annat material tas till vara. Farligt avfall fasas ut ur kretsloppet och i möjligaste mån försöker vi omhänderta fungerande produkter för återanvändning.

Till elektroniskt avfall hör saker som har batteri eller sladd, som uttjänade apparater och färgpatroner, olika typer av lampor och kablar.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

Se filmen om Ragn-Sells lösning för elektroniskt avfall: