MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tegel

Bricks

Materialet avser tegel från rivning eller från produktionsspill.

rs_215776-tegel.png
Färgkod

Mineraliskt

215776

Ladda ner materialblad för Tegel
Tegel

PDF

Ja tack tegel

Tegel från rivning eller produktionsspill

Nej tack tegel

Betong, Trä, andra byggmaterial eller föroreningar

Vad händer med tegel?

Insamling och avsättning till återbruk (kontakta alltid säljare). Eller alternativ återvinning som konstruktionsmaterial i t.ex. vägbyggen eller som fyllnadsmaterial.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Första hjälpen

I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Placera i kärlet.

Ragn-Sells materialnummer 215776
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej