MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Mineralull

Mineral wool

Materialet avser ren oorganisk isolering med låg densitet ex mineralull, glasfiberull, stenull osv.

rs_215704-mineralull.png
Färgkod mineraliska massor

Mineraliskt

215704

Ja tack mineralull

Ren Mineralull, Glasull, Stenull

Nej tack mineralull

Mineralull etc ingående i Byggelement. Mineralull blandat med Gips eller andra byggmaterial.

Vad händer med mineralull?

Deponi. Rena fraktioner av endast en typ kan återvinnas som ny isolering.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon, Andningsmask, Handskar

Första hjälpen

I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i kärlet.

Ragn-Sells materialnummer 215704
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej