MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Mineralull-stenull

Mineral wool – stone wool

Materialet avser endast ren stenull som är fri från övriga rivningsrester såsom reglar, skruv mm.

rs_215706_mineralull_stenull.png
Färgkod mineraliska massor

Mineraliskt

215706

Ladda ner materialblad för Mineralull-stenull
215706.pdf

pdf, 37,69 kb

Ja tack mineralull-stenull

Stenull

Nej tack mineralull-stenull

Glasull, Isolerelement

Vad händer med mineralull-stenull?

Materialet deponeras på godkänd Ragn-Sells anläggning eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Ragn-Sells materialnummer 215706
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej