Mineralull-stenull

Mineral wool – stone wool

Materialet avser endast ren stenull som är fri från övriga rivningsrester såsom reglar, skruv mm.

Mineralull-stenull
Mineralull-stenull
Färgkod Mineraliskt
Färgkategori

Mineraliskt

Materialnummer

215706

Ja tack mineralull-stenull Ja

Stenull

Nej tack mineralull-stenull Nej

Glasull, Isolerelement

Vad händer med mineralull-stenull?

Materialet deponeras på godkänd Ragn-Sells anläggning eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Ragn-Sells materialnummer 215706
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.