MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Mineralull-glasull

Mineral wool – glass wool

Materialet avser endast ren glasull som är fri från övriga rivningsrester såsom reglar, skruv mm.

rs_215707_mineralull_glasull.png
Färgkod mineraliska massor

Mineraliskt

215707

Ladda ner materialblad för Mineralull-glasull
215707.pdf

pdf, 37,47 kb

Ja tack mineralull-glasull

Glasull

Nej tack mineralull-glasull

Stenull, Isolerelement

Vad händer med mineralull-glasull?

Materialet deponeras på godkänd Ragn-Sells anläggning eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Ragn-Sells materialnummer 215707
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej