MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Mineraliska massor

Mineral soils

Materialet avser rena massor <600mm. Exempelvis Sten, Tegel, Betong, Rivningsbetong, Blå lättbetong, Jord & schaktmassor.

rs_215772_mineraliska_massor.png
Färgkod

Mineraliskt

215772

Ja tack mineraliska massor

Kakel, Planglas, Klinkers, Tegel, Betong, Lertegel, Sten, Marmorskivor

Nej tack mineraliska massor

Plast, Trä, Organiskt

Vad händer med mineraliska massor?

Materialet deponeras på fyllnadstipp eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Ragn-Sells materialnummer 215772
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej