Mineraliska massor

Mineral soils

Materialet avser rena massor (inerta rivningsmassor) <600mm. Exempelvis Sten, Tegel, Betong, Rivningsbetong, Blå lättbetong, Jord & schaktmassor.

Mineraliska massor
Mineraliska massor
Färgkod Mineraliskt
Färgkategori

Mineraliskt

Materialnummer

215772

Ja tack mineraliska massor Ja

Kakel, Planglas, Klinkers, Tegel, Betong, Lertegel, Sten, Marmorskivor

Nej tack mineraliska massor Nej

Plast, Trä, Organiskt

Vad händer med mineraliska massor?

Materialet deponeras på fyllnadstipp eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Ragn-Sells materialnummer 215772
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.