MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Gips

Gypsum

Materialet avser rena kartongklädda gipsskivor. Alla typer av rivningsrester med beslag, reglar och kakel/klinker skall istället sorteras som Gips, oren med materialnummer 215770.

rs_215769_gips.png
Färgkod gips

Mineraliskt

215769

Ladda ner materialblad för Gips
215769.pdf

pdf, 37,88 kb

Ja tack gips

Gips

Nej tack gips

Reglar, Isolering, Kakel eller klinker, Asbest

Vad händer med gips?

Materialet används som konstruktionsmaterial på godkänd behandlingsanläggning.

Ragn-Sells materialnummer 215769
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej