MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Gips till återvinning

Gypsum for recycling

Materialet avser rena och torra kartongklädda gipsskivor som till exempel uppstår som spill vid arbeten med gips i nyproduktion. Rivningsrester med beslag, reglar och kakel/klinker går ej att återvinna och skall istället sorteras som Gips, oren med materialnummer 215770.

rs_215769_gips.png
Färgkod gips

Mineraliskt

215778

Ladda ner materialblad för Gips till återvinning
215778.pdf

pdf, 38,28 kb

Ja tack gips till återvinning

Gips – ren och torr

Nej tack gips till återvinning

Cementbaserade skivor, Skivor med cellulosa, Reglar, Isolering, Kakel eller klinker, Asbest

Vad händer med gips till återvinning?

Materialet återvinns främst i produktion till nya gipsplattor alternativt till annan återvinning/ återanvändning.

Ragn-Sells materialnummer 215778
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja